My account  | Enter your Award  |  FAQs and Help

My account

Enter your Award

Help

Resource: Wild Creations

Award Level Discovery

Wild Creations is a CREST Discovery activity that challenges students to work as a team to celebrate their culture and heritage through the design and creation of a model, sculpture or STEM installation. Wild Creations are about inspiring students to use their imaginations, dream big, and discover that they can create just about anything they put their minds to!

The resources below provides teachers with a step-by-step guide to running a Discovery Day and is suitable to run with one class, a science club, or with a whole year group.

You can download all the teacher and student documents. Resources are bilingual and available in both English and Welsh.

The Wild Creations video that forms part of the presentation is viewable on YouTube. Alternatively, you can also download the video file.

Gweithgaredd Darganfod CREST yw Creadigaethau Gwyllt, sy’n herio myfyrwyr i weithio fel tîm i ddathlu eu diwylliant a’u treftadaeth drwy ddylunio a chreu model, cerflun neu osodiad STEM

Gweithgaredd Darganfod CREST yw Creadigaethau Gwyllt, sy’n herio myfyrwyr i weithio fel tîm i ddathlu eu diwylliant a’u treftadaeth drwy ddylunio a chreu model, cerflun neu osodiad STEM. Nod Creadigaethau Gwyllt yw ysbrydoli myfyrwyr i ddefnyddio eu dychymyg, i freuddwydio ar raddfa fawr, a darganfod eu bod yn gallu creu unrhyw beth bron iawn o roi eu meddyliau ar waith!

Mae’r adnoddau isod yn darparu canllaw cam-wrth-gam i athrawon ar gynnal Diwrnod Darganfod ac yn addas i’w gynnal gydag un dosbarth, clwb gwyddoniaeth neu grŵp blwyddyn gyfan.

Gallwch lawrlwytho’r holl ddogfennau ar gyfer athrawon a myfyrwyr. Mae’r adnoddau’n ddwyieithog ac ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Gellir gweld y fideo Creadigaethau Gwyllt sy’n rhan o’r cyflwyniad ar YouTube. Fel arall, gallwch lawrlwytho y ffeil fideo hefyd.

Sustainable solutions

Sustainable solutions

Sustainable solutions is a CREST Discovery activity that challenges students to work as a team to create a start-up business tackling the issues of climate change in their community, through the creation of an app, an invention or a communications campaign.


Sustainable Solutions (Welsh)

Sustainable Solutions (Welsh)

Nod ‘Atebion Cynaliadwy’ yw helpu athrawon i gynnal gweithgaredd undydd difyr Diwrnod Darganfod CREST ar gyfer disgyblion 11 i 14 oed ar y thema ‘Cynaliadwyedd’ gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.


Enrich My Classroom

Enrich My Classroom

The Enrich my classroom resource pack forms a step-by-step guide to running a Discovery Day and is suitable to run with one class, a science club, or with a whole year group.


Visit: Thorpe Park Resort

Visit: Thorpe Park Resort

Work in groups and take on the role of psychologists and data analysts to research and design rides for a new theme park zone.


Resource: Stop the Spread

Resource: Stop the Spread

Build a model of a hand washing device and produce education materials suitable for primary school children in Kenya.